Troškovni modul za cloud nadzor vozila

Troškovni modul za cloud nadzor vozila daje Vam mogućnost operativnog vođenja i kontrole svih vrsta troškova koje se mogu javiti unutar Vašeg voznog parka.

Svi troškovi voznog parka na jednom mjestu | Troškovni modul

Pomoću troškovnog modula koji je dio sustava za cloud nadzor vozila Gps Cloud, imate mogućnost vođenja svih vrsta troškova Vašeg voznog parka prema njihovom nastanku, tj. prema mjestu nastalog troška. Podaci se arhiviraju i dostupni su daljnje analize kako bi mogli bolje razumjeti troškove Vašeg voznog parka.

Grafički i analitički prikazi troškova | Troškovni modul

Grafički prikaz troškova unutar sustava za cloud nadzor vozila omogućuje Vam prikaz troškova u vidu grafikona.

Analitički prikaz troškova unutar sustava za cloud nadzor vozila Gps Cloud omogućuje Vam prikaz troškova u vidu tekstualnih izvještaja.

troškovni modul sustava gps cloud

Ako imate dodatnih pitanja vezano za troškovni modul, budite slobodni kontaktirati nas!

KPI parametri na nadzornoj ploči | Troškovni modul

Imajte pregled Vaših troškova na grafičkom sučelju nadzorne ploče s definiranim ključnim parametrima a sve to kako bi mogli bolje razumjeti Vaše troškove, brže dići do potrebne informacije i pratili izvršenje zadanih ciljeva koje ste postavili a vezani su uz troškove voznog parka.

KPI sustava Gps Cloud

Važnost vođenja troškova voznog parka | Troškovni modul

Vozni parkovi su generatori iznimno visokih troškova, koji mogu imati vrlo visok udio unutar ukupnih troškova poduzeća. Ažurno vođenje troškova voznog parka osigurava Vam da kroz određeno vrijeme, tj. kroz relevantni vremenski uzorak bolje razumijete nastajanje troškova,  što Vam osigurava mogućnost da reagirate i izvršite potrebne akcije koje će doprinijeti optimizaciji pojedinih vrsta troškova voznog parka.

Troškovi goriva na jednom mjestu

Unosom troškova goriva koji su zabilježeni kod točenja goriva na benzinskim postajama, moći čete napraviti usporedbu između podataka o točenjima koji su zabilježeni na benzinskim postajama i podataka o točenjima goriva koji su zabilježeni putem sustava za cloud nadzor vozila. Točenja goriva preko sustava za cloud nadzor vozila mogu biti zabilježena pomoću:

  • CAN BUS podataka,
  • senzora razine goriva (sonde) i
  • mjerača protoka goriva.

Usporedba troškova goriva koji su zabilježeni na više izvora pomoći će Vam brzo identificirati potencijalni problem kod nastanka troškova goriva što omogućuje poduzimanje potrebnih akcija s Vaše strane a rezultira financijskim uštedama.

Osigurajte potpunu kontrolu troškova na izvoru i napravite uštede koristeći troškovni modul!