Nadzorna ploča

Nadzorna ploča omogućuje obradu i vizualizaciju podataka na grafičkom sučelju. Pomoću ključnih parametara u vidu grafikona donosite brze poslovne odluke unutar Vašeg poduzeća.

KPI parametri | nadzorna ploča

Pokazatelji uspješnosti su parametri u vidu grafikona koji pokazuju koliko učinkovito i u kojoj mjeri poduzeće ostvaruje zadane ciljeve. Pomoću KPI parametara moguće je na brzi i efikasan način, bez potrebe za detaljnim analizama pratiti trendove i „put do cilja“ a kako bi se ostvario zadani cilj ili kako bi se kontrolirale definirane vrijednosti.

Korištenje KPI parametara znatno pojednostavljuje upravljanje voznim parkom jer Vam pruža pregled „svega bitnog“ na jednom mjestu sa svrsishodnom vizualizacijom podataka.

Događaji | nadzorna ploča

Pregled događaja na grafičkom sučelju po vrsti. Jednostavnim pregledom pogledajte udio pojedinog događaja i brzo identificirajte što je sljedeći ključni korak koji je potrebno napraviti za unaprjeđenje!

Prijeđeni kilometri | Odometar

Pregled Top 10 vozila s najvećim prijeđenim putem. Grafički prikaz Vam daje mogućnost da na brzi način ustanovite vozila koja prelaze najviše kilometara unutar promatranog vremena. Jednostavno ustanovite poremećaj i reagirajte brzo!

Za dodatne informacije o prednostima korištenja KPI pokazatelja

Status objekata | nadzorna ploča

Pregled iskorištenosti flote vozila, preko grafičkog prikaza ustanovite koliki je omjer vožnja i zaustavljanja po Vašim objektima, i  da li je potrebna intervencija, kako bi se povećala učinkovitost flote.

nadzorna ploča za kontrolu statusa vozila

Pregled radnih naloga po statusima | nadzorna ploča

Pregled radnih naloga po statusima na kontrolnoj ploči, daje Vam jasan uvid u stanje i intenzitet izvršavanja  radnih zadataka na terenu.

Održavanje

Pregled održavanja vozila i pregled događaja vezanih uz održavanje vozila koji dolaze. Alat za planiranje troškova održavanja i planiranje vremenskih sljedova održavanja vozila unutar voznog parka.

Prilagođeni prikaz | nadzorna ploča

Prilagođeni prikaz moguće je izraditi na Vaš zahtjev, možemo izraditi specijalizirane KPI prikaze kojima se postavljaju ciljevi i mjere poslovni procesi prema poslovnoj logici Vaše tvrtke. Također podatke iz sustava za cloud nadzor vozila možete integrirati u drugo poslovno rješenje, gdje će podaci iz sustava za cloud nadzor vozila, s drugim podacima Vašeg poduzeća sačinjavati homogenu cjelinu.

prilagođeni prikaz KPI parametara

Donosite poslovne odluke na jednostavan i efikasan način pomoću egzaktnih pokazatelja