Razmjena dokumentacije preko sustava za cloud nadzor vozila

Razmjenom dokumentacije ubrzajte komunikaciju s djelatnicima na terenu i pojednostavnite rješavanje mogućih problema. Razmjena dokumentacije u sustavu za cloud nadzor vozila Gps Cloud moguća je putem web sučelja sustava i mobilne aplikacije za Android mobilne uređaje.

Radni nalog | razmjena dokumentacije

Unutar radnog naloga osigurajte popratnu dokumentaciju pomoću koje se dokazuju i dokumentiraju segmenti izvršavanja radnog naloga. Zahtijevajte dokumentiranje procesa radnog naloga po pojedinoj fazi radnog naloga.

Slika govori tisuću riječi | razmjena dokumentacije

Zabilježite svaki kritičan događaj na vozilima ili drugim objektima, dokumentirajte kvarove na vozilima i opremi te osigurajte redovnu inspekciju vozila pomoću slikovnih i tekstualnih zapisa.

Lokacija i točno vrijeme | razmjena dokumentacije

Sva dokumentacija koja se zaprima u sustav s mobilnih uređaja označena je atributima vremena nastanka i točne lokacije na kojoj je nastala. Potpuni uvid u vremenski tijek nastanka dokumentacije.

Ako su Vam potrebne dodatne informacije o mogućnostima

Modul s jednostavnim pregledom zaprimljene dokumentacije | razmjena dokumentacije

Modul za razmjenu dokumentacije unutar sustava za praćenje vozila Gps Cloud, na zoran i efikasan način omogućuje Vam praćenje razmjene dokumentacije sa svim vozačima, uz prateće izvještaje i organizacijsku strukturu.

pregled dokumentacije preko gps sustava

Arhiva zaprimljene i poslane dokumentacije | razmjena dokumentacije

Ako Vam zatreba brzo i jednostavno se vratite u povijest i pronađite dokumentaciju koja je zaprimljena u sustav za cloud nadzor vozila.

razmjena dokumentacije i arhiva

Integrirajte ERP sustav

Integrirajte ERP sustav i ostvarite višestruke koristi razmjenom dokumentacije direktno iz Vašeg ERP sustava uz mogućnost proširivanja standardnih ERP mogućnosti mogućnostima prilaganja i arhiviranja dodatne prateće dokumentacije uz ERP dokumentaciju.

Koristi za poduzeće | razmjena dokumetacije

Korištenjem sustava za cloud nadzor i modula za razmjenu dokumentacije, dokumentiranje radnih procesa unutar poduzeća bit će detaljnije. Smanjit će se vrijeme potrebno za izvršavanje i dokumentiranje poslovnih procesa. Radni nalozi će biti popraćeni egzaktnim dokazima u vidu slika, pomoću kojih se može lako dokazati da li je radni nalog izvršen u skladu s očekivanjima.

Velike mogućnosti primjene rješenja | razmjena dokumentacije

Mogućnosti primjene su unutar puno sektora poduzeća, od nabave, prodaje, servisnog odjela, do managementa i uprave poduzeća.

Kontaktirajte nas, kako bi Vam predložili najbolje rješenje! | razmjena dokumentacije