ERP integracija

Integracija sustava za cloud nadzor vozila i ERP sustava omogućuje nebrojene  funkcionalnosti kod potpune automatizacije svih poslovnih procesa, povezanosti poslovnih podataka na jednom mjestu i ono što je najbitnije dohvata „prave istine“ kroz „dva klika“.

Što su ERP sustavi ? | integracija ERP sustava

ERP sustavi (Enterprise Resource Planning), su cjeloviti poslovni informacijski sustavi koji digitaliziraju sve procese i funkcije poduzeća unutar jedne integralne cjeline. ERP sustavi znatno olakšavaju odlučivanje, izvršenje, upravljanje i vođenje poduzeća. Korištenjem ERP sustava s integracijom informacijama iz pozadinskih sustava, kao što je sustav za cloud nadzor vozila Gps Cloud, postižete potpunu optimizaciju poslovnih procesa, što u konačnici dovodi do smanjenja vremena potrebnog za izvršavanje procesa i smanjenjem ukupnih troškova poslovanja poduzeća.

Širi smisao ERP sustava podrazumijeva | integracija ERP sustava

Širi smisao ERP sustava uključuje integriranje tj. preuzimanje podataka iz drugih sustava, kako bi svi podaci poduzeća bili smisleno povezani unutar jedne cjeline i kako bi proces donošenja odluka i upravljanja poduzećem bio znatno efikasniji.

Ako trebate dodatne informacije, kako povezati ERP sustav s sustavom za cloud nadzor vozila?

Odoo ERP | integracija ERP sustava

Odoo je “sve u jedan ERP sustav” koji omogućuje potpuno upravljanje i digitalizaciju poslovnih procesa poduzeća, od proizvodnje i skladištenja pa do prodaje i marketinga. Odoo ERP je sustav koji se u potpunosti prilagođuje Vašim poslovnim procesima i izvlači maksimum iz Vaših resursa, što znači u pravilu da s manje radite više.

integracija erp sustava odoo s sustavom za cloud nadzor vozila

Integracija s sustavom za cloud nadzor vozila Gps Cloud | integracija ERP sustava

Gps Cloud omogućuje integraciju s Odoo ERP-om u vidu pružanja informacija o poslovnim procesima koji se odvijaju u poduzeću.

Spajanje sustava za cloud nadzor vozila s ERP sustavom osigurava višestruke prednosti, od kojih su najučestalije:

  • automatizacija obračuna putnih naloga i dnevnica,
  • automatizacija obračuna radnog vremena,
  • automatizacija obračuna prijeđenih kilometara,
  • automatizacija logističkog procesa ,
  • automatizacija hladnog lanca,
  • automatizacija procesa upravljanja potrošnjom goriva,
  • i drugo.

Mogućnosti povezivanja sustava za cloud nadzor vozila i ERP sustava su neogranićene i ovise o specifićnim zahtjevima pojedinog poduzeća.

automatizacija sustava za cloud nadzor vozila

Digitalizirajte svoje poslovanje i budite spremni za digitalnu eru!