Geozone za cloud nadzor vozila

Geozone za cloud nadzor su virtualna područja na digitalnim kartama koje služe za opisivanje geografskih područja u realnom svijetu. Geozone mogu biti nepravilnih oblika, pravilnih oblika, ili mogu biti samo lokacije, tj. točke na digitalnim kartama.

Područja na karti u kojima vrijede posebna pravila

Kada je riječ o sustavima za cloud nadzor vozila, korištenje geozona je u prvom redu namijenjeno za definiranje područja na karti gdje će se aplicirati posebna pravila. U najbanalnijem primjeru ako nacrtamo/definiramo geozonu na odsječku cestovne infrastrukture i definiramo da je unutar odsječka ograničenje brzine 50 km/h, tada će sva prekoračenje ograničenja brzine biti zabilježena u sustavu za cloud nadzor vozila te je na osnovu njih moguće generirati alarme.

Automatsko praćenje radnog vremena po geozonama | geozone za cloud nadzor

Jedan od učestalih primjera korištenja geozona kod sustava za cloud nadzor vozila je praćenje radnog vremena i poslovnog učinka terenskih zaposlenika tako da se iscrtaju geozone na mjestima terenskoga rada (klijenti, gradilišta, servisne lokacije ili sl.). Na temelju parametara sustava možemo na jednostavan način pratiti:

  • vrijeme dolaska u zonu (gradilište, servisna lokacija ili sl.),
  • vrijeme zadržavanja unutar zone,
  • vrijeme izlaska iz zone.
geozone za cloud nadzor

Za dodatne informacije i primjere primjene rješenja

Onemogućavanje pokretanja motora vozila pri izlasku/ulasku u geozonu | geozone za cloud nadzor

Primjer korištenja geozona kod ograničavanja kretanja s vozilom moguće je ako definiramo područje na digitalnoj karti unutar kojeg se vozilo može kretati, svakim izlaskom iz definiranog područja, automatski će se aktivirati blokada paljenja motora vozila.

kontrola pokretanja motora u geozoni

Veliki spektar primjene rješenja

Primjena geozona unutar sustava za cloud nadzor vozila i unutar različitih industrija je široka, pomoću geozona mogu se nadzirati i statični objekti koji moraju u zadanom vremenskom okviru biti unutar zone/lokacije.

Nadzor opreme na gradilištu | geozone za cloud nadzor

Nadzor opreme i strojeva na gradilištu moguć je pomoću korištenja geozona i senzora. Svaki izlaz opreme i strojeva iz zadane zone bit će odmah dojavljen ili može automatski aktivirati alarm.

Iskoristite snagu geozona unutar sustava za cloud nadzor i optimizirajte svoje poslovanje!