Alarmi za cloud nadzor vozila

Alarmi za cloud nadzor vozila služe za detektiranje kritičnih događaja unutar sustava za cloud nadzor vozila. Detektiranje kritičnih događaja pomaže Vam u boljem razumijevanju Vaših poslovnih procesa.

Višestruke mogućnosti kreiranja

Sustav za cloud nadzor vozila Gps  Cloud omogućuje Vam kreiranje alarma prema višestrukim „OR“ i „AND“ pravilima. To Vam daje neograničeno slobodu kod kreiranja alarma.

Modul za alarme | alarmi za cloud nadzor

Modul za alarme je dio sustava za cloud nadzor vozila u kojem možete pregledati sve zapise alarma koji su se dogodili s podacima o točnom vremenu i Geo poziciji na kartama.

Višestruke mogućnosti dojava | alarmi za cloud nadzor

Sustav omogućuje višestruke mogućnosti dojava alarma unutar sustava, kao i slanja obavijesti. Sustav alarmiranja Vam pruža neogranićenu slobodu detektiranja poremećaja.

Ako Vam je potrebno više informacija o mogućnosti koje pruža sustav za alarmiranje?

Unutar sustava detekciju alarma možete zaprimiti pomoću:

  • zvučnog signala,
  • promjena boje ikone,
  • promjena boje traga ,
  • promjena boje objekta u popisu.

Obavijesti možete zaprimiti  pomoću:

  • email-a,
  • sms-a,
  • skočnih obavijesti.
Više načina zaprimanja alarma za cloud nadzor

Brzo vrijeme reakcije

Reagirajte brzo na poremećaje u poslovnim procesima i smanjite mogućnost nastanka štete na vrijeme. Sustav za cloud nadzor vozila radi za vas od 0 do 24, 365 dana u godini!

Prekoraćenje dopuštene brzine vožnje | alarmi za cloud nadzor

Uštedite na troškovima potrošnje goriva na jednostavan način tako da smanjite prekoraćenja dopuštene brzine vožnje. Također povećajte sigurnost upravljanja vozilima unutar flote i smanjite poremećaje.

Vrijeme dolaska na lokaciju | alarmi za cloud nadzor

Kontrolirajte radno vrijeme Vaših djelatnika i budite obavješteni o točnom vremenu dolaska na zadanu lokaciju. Izmjerite dosad teško mjerljive vrijednosti i dokumentirajte cjelokupan radni proces.

Automatska daljinska kontrola

Automatsko kontrolirajte objekte pomoću pravila za alarme. Uključite zvučni signal na vozilu ako se vozilo pokrenulo u zabranjenom vremenu, ako je izišlo iz zabranjenog područja ili spriječite krađu goriva svjetlosnom ili zvučnom obavijesti.

Onemogućite pokretanje motora vozila, ako je vozilo izišlo iz dopuštene zone. Mogućnosti su nebrojene i lako se mogu prilagoditi Vašim poslovnim zahtjevima.

alarmi za cloud nadzor | daljinska kontrola

Dokumentirajte Vaše poslovne procese pomoću novih tehnologija!