Upravljanje grupama i regijama

Organizacijski alat koji je dio sustava za cloud nadzor vozila Gps Cloud. Upravljanje grupama i regijama služi kako bi sustav prilagodili organizacijskoj strukturi Vašeg poduzeća te kako bi definirali korisnička prava i sustav izvještavanja po regijama i grupama.

Pregled vozila po grupama i podgrupama

Organizirajte Vašu poslovnu strukturu na efikasan i učinkovit način. Pratite sve događaje po mjestima gdje nastaju. Odredite tko je zadužen za vozila na razini grupa i regija, te tko prima pojedine alarme s vozila za koja je zadužen. 

Upravljanje potrošnjom goriva po grupama u regijama

Pratite potrošnju goriva po organizacijskim grupama ili regijama po kojima su vaše poslovne aktivnosti raspoređene. Pomoću izvještaja vrlo brzo detektirajte gdje se događaju odstupanja u potrošnji goriva te tako poduzmite učinkovite akcije.

upravljanje grupama i regijama | upravljanje potrošnjom goriva

Ako su Vam potrebne dodatne informacije o mogućnostima sustava Gps Cloud?

Pratite ponašanje vozača (eko vožnju) po grupama

Uvedite u svojoj tvrtki transparentni način upravljanja, nagradite regije koje imaju bolje rezultate kod primjene eko vožnje, unaprijedite ponašanje vozača i ostvarite uštede na potrošnji goriva i smanjenje troškova održavanja vozila. Eko vožnja je efikasan način za smanjenje troškova potrošnje goriva i troškova održavanja vozila.

Organizirajte evidenciju održavanje voznog parka po grupama i regijama

Organizirajte evidenciju održavanja vozila po grupama ili regijama pomoću modula za evidenciju održavanja voznog parka, koji je dio sustava za cloud nadzor vozila. Definirajte na karti servisna mjesta gdje se održavaju vozila,to će Vam pomoći da lakše pratite kada su obavljeni servisi na vozilima pomoću lokacijskih informacija ali imati ćete i jasan dokaz.

Organizirajte korisničku hijerarhiju po grupama i regijama

Organizirajte korisnička prava po grupama ili regijama i postavite zaduženja. Odredite korisnike, tj. voditelje koji brinu o svim bitnim aktivnostima na razini regije ili grupe, te povećajte učinkovitost funkcioniranja cjelokupnog poslovnog sustava po njegovim organizacijskim jedinicama.

organizacija vozila po grupama i regijama

Boljom organizacijom do znatnog poboljšanja i ubrzavanja poslovnih procesa

Bolja organizacija poslovnih aktivnosti uz informacije koje osigurava sustav za cloud nadzor vozila u vrlo kratkom vremenskom razdoblju doprinijet će povećanju ukupne financijske efikasnosti na razini poduzeća.

Krenite s boljom organizacijom poslovnih procesa u Vašem poduzeću!