Gps prijava vozača

Gps prijava vozača omogućuje Vam Informacije u realnom vremenu o prijavi vozača na pojedino vozilo i pomaže Vam u boljem upravljanju Vašom flotom vozila. Uz prijavu vozača, koristeći sustava za cloud nadzor vozila, moguće je automatizirati proces zaduživanja vozila i proces obrade podataka o radnom vremenu vozača.

Što je gps prijava vozača?

Prijava vozača je senzorski dodatak sustavu za cloud nadzor vozila, koji omogućuje da vozači prijavljuju početak korištenja vozila pomoću iButton logera ili kartica, a podaci o prijavama se pohranjuju unutar sustava za cloud nadzor vozila.

Uvid u tko trenutno upravlja vozilom | Gps prijava vozača

Informacija u realnom vremenu unutar sustava koji vozači trenutno upravljaju kojim vozilima. Pogledom na kartu ili modul popisa vozila brzo pronađite informaciju.

gps prijava vozača preko sustava za cloud nadzor vozila gps cloud

Pregled u povijest prijava vozača | Gps prijava vozača

Jednostavno na grafičkom sučelju sustava ili pomoću izvještajnog sustava pregledajte svu povijest prijava vozača.

Kreiranje događaja/alarma vezanih uz prijavu vozača | Gps prijava vozača

Definirajte proces prijava vozača, tako da zaprimite željenu informaciju prema željenom pravili. Neki od najučestalijih alarma vezanih uz prijavu vozača su:

  • dolazak na lokaciju,
  • prekoračenje ograničenja brzine,
  • neautorizirana prijava vozača.

Mogućnosti kreiranja događaja vezanih uz informacije o prijavi vozača su nebrojene.

Kako Vam gps prijava vozača može pomoći?

iButton ili RfID kartice

Informacija o prijavi koju zaprimite u sustav za cloud nadzor vozila, ista je da li se radi o iButton logerima ili o RfID karticama. Kod RfID kartica postoji veća mogućnost primjene jer karticu možete iskoristiti za prijavu na druge sustave, npr. kontrola ulaza u poslovne objekte, kontrola radnog vremena i sl.

Obračun putnih naloga i dnevnica

Pomoću prijave vozača u potpunosti automatizirajte obračun radnih naloga i dnevnica. Uz prostorne podatke koje možete zaprimiti iz sustava za obračun putnih naloga i dnevnica tu će se nalaziti i podaci o vozaču koji je u određeno vremensko razdoblje upravljao vozilom.

Uvid u radno vrijeme vozača | Gps prijava vozača

Pomoću prijave vozača možete automatizirati kontrolu i obračun radnog vremena Vaših djelatnika. U svakom trenutku dostupan je pregled trenutnog radnog vremena vozača prema željenom vremenskom okviru promatranja.

kontrola radnog vremena vozača | gps prijava vozača

Kontrola načina vožnje vozača (eko vožnja)

Prijava vozača je jedan od elemenata pomoću kojeg možete pratiti informacije o načinu vožnje Vaših vozila, tj. automatski pregledati ocjenu načina vožnje i potrošnju goriva prema pojedinom vozaču.

eko vožnja preko gps sustava

Zone i točke interesa | Gps prijava vozača

Prijava vozača omogućuje dobivanje proširenih informacija o točnom vremenu dolaska u zonu ili na lokaciju, vremenu odlaska iz zone/lokacije i vremenu zadržavanja unutar zone. To Vam npr. može pomoći da pratite realizaciju djelatnika po lokacijama (lokacije klijenta, servisne lokacije i dr.).

kontrola točaka od interesa preko gps sustava

Automatizirajte zaduživanje službenih vozila tvrtke i imajte uvid u tko kada i gdje koristi vozilo tvrtke!