CAN BUS nadzor

Zaprimanje i obrada CAN BUS podataka moguća je preko sustava za cloud nadzor vozila i to za: teška teretna vozila, laka teretna vozila i putnička vozila.

Što je CAN BUS? | CAN BUS nadzor

To je standard korišten od strane automobilske industrije koji omogućuje komunikaciju između procesora vozila i uređaja bez funkcije glavnog računala. CAN BUS je protokol temeljen na porukama koje zaprimaju i šalju svi uređaji unutar mreže prema unaprijed zadanim prioritetima.

Korištenje CAN BUS-a unutar sustava za cloud nadzor vozila? | CAN BUS nadzor

Gps Cloud, sustav za cloud nadzor vozila zaprima i obrađuje CAN BUS podatke s vozila, kako bi Vam isporučio korisne informacije pomoću kojih možete unaprijediti upravljanje Vašom flotom vozila.

Primjena CAN BUS informacija najučestalija je kod:

  • upravljanja potrošnjom goriva,
  • kontrolom točenja goriva,
  • nadzorom nad načinom vožnje vozača (eko vožnja),
  • nadzorom nad sigurnosnim informacijama (sigurnosni pojas, upaljena dnevna svijetla i dr.),
  • kontrola podsustava na vozilu (agregati, pumpe i sl.),
  • kontrola efektivnog radnog vremena i dr.
Spajanje na telemetriju vozila

Upravljanje potrošnjom goriva preko CAN BUS-a

Pomoću podataka iz CAN BUS sustava, zaprimit ćete informacije o točnoj potrošnji goriva kod Vaših vozila. Informacije mogu biti bazirane na podacima:

  • količini potrošenog goriva,
  • razini goriva u spremniku za gorivo.

To je jednostavan i povoljan način pomoću kojeg možete u potpunosti preuzeti kontrolu nad prevelikim potrošnjama goriva i uvesti kulturu uštede na troškovima goriva unutar poduzeća.

CAN BUS nadzor i kontrola potrošnje goriva

Kontaktirajte nas, kako bi Vam predložili najbolje rješenje!

Kontrola točenja goriva | CAN BUS nadzor

Usporedite informacije s računa za gorivo s informacijama koje Vam omogućuje Gps Cloud. Naime preko CAN BUS podataka vidjet ćete točno vrijeme i lokaciju točenja goriva s količinom utočenog goriva, koju je zabilježio podsustav vozila.

CAN BUS nadzor i kontrola goriva

Kontrola nad sigurnosnim informacijama

Budite obaviješteni ako na vozilu nisu upaljena dnevna svijetla, ili ako je vozač započeo vožnju s vozilom bez  korištenja sigurnosnog pojasa.

Efektivno radno vrijeme preko CAN BUS sustava

CAN BUS informacije omogućuju mjerenje efektivnog radnog vremena koje je bazirano na radu motora vozila.

Kontaktirajte nas, kako bi Vam predložili najbolje rješenje!