Bežični bluetooth senzori

Bežični bluetooth senzori omogućuju zaprimanje informacija o temperaturi, vlažnosti zraka, pokretima na statičnoj imovini, detektiranju otvaranja vrata, razini goriva, krađi goriva i dr.

Bežični bluetooth senzor temperature | bežični bluetooth senzori

Bežični senzor za mjerenje temperature omogućuje mjerenje temperature na statičkim i dinamičkim objektima u radijusu do 200m (na otvorenom prostoru) računajući od pozicije navigacijske jedinice.Pomoćubežićnog temperaturnog senzora moguće je pratiti razlike u temperaturi kao i vršne kritične događaje koji su vezani uz temperaturu.

 

bežični senzor temperature

Bežični bluetooth senzor vlage | bežični bluetooth senzori

Senzor vlage omogućuje mjerenje vlage u dinamičkim i statičkim objektima.Udio vlage znatno utjeće na odluke vezane uz smještaj i skladištenje tereta. Služi kao dokaz ukoliko je došlo do oštećenja tereta koji je osjetljiv na udio vlage u zraku.

Senzor uz mjerenje vlage podržava i mjerenje temperature.

bežični bluetooth senzori | mjerenje vlage

Bežični bluetooth senzor pokreta | bežični bluetooth senzori

Bežični senzor pokreta omogućuje nadzor nad statičnim objektima kao šta su: građevinski strojevi, građevinska oprema, sva ostala vrijedna imovina. Isključivo se koristi kao zaštita od krađe.

Pomoću senzora pokreta možete ustanoviti da li je i na kojoj lokaciji došlo do kretanja strojeva. Također detektiranje kretanja možete kontrolirati automatskim alarmom koji će Vam stići na email ili sms, ukoliko je došlo do kretanja u nedozvoljeno vrijeme.

bežični bluetooth senzori | detekcija pokreta

Ako Vam je potrebno više informacija o tehnologiji bežićnih senzora?

Bežični bluetooth senzor vrata

Bežićni senzor vrata služi kao vrlo efektivno i vrlo povoljno rješenje za zaštitu tovarnog prostora teretnih vozila, te općenito za bilo koju detekciju otvaranja vrata. Pomoću bežićnog senzora vrata možete efikasno kontrolirati otvaranja/zatvaranja vrata na Vašoj imovini te Vam svaki kritićan događaj može biti dojavljen kroz alarm.

bežični bluetooth senzori | detekcija otvaranja vrata

Osigurajte svoje poslovne procese | bežični bluetooth senzori

Uz naprednu tehnologiju bežićnih senzora možete uz znatno manje investicijkse troškove u opremu osigurati kontrolu nad Vašim poslovnim procesima a time povećati financijske koristi za Vašu tvrtku, kao i osigurati veću razinu sigurnosti kod odvijanja poslovnih procesa.

Neke od prednosti korištenja! | bežični bluetooth senzori

prednosti korištenja bežičnih senzora
  • Jednostavna ugradnja
  • Jednostavna izgradnja
  • Jednostavno premještanje senzora
  • Dugotrajna baterija
  • IP 68 zaštita
  • Domet mjerenja do 200 m
  • Povoljna cijena

Osigurajte Vaše poslovne procese i smanjite rizike!